วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลสตูล .
2.เพื่อลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลารอคอยสลิปเงินเดือน
3.เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในโรงพยาบาลสตูล


 
:: กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ::
เลขประชาชน
(Username)
:
[เลขประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน
(Password)
:
[ครั้งแรกใช้ 123456]
   
** ลืมรหัสผ่านโปรดติดต่อ 074-723500-9 ต่อ 1402/1404 **


โปรดอ่าน :
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)

:: จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 1180 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,375 คน ::
 
[ คลิกอ่านคู่มือการใช้งาน || คลิก Download โปรแกรม Adobe Reader ]